האם עובדים עצמאיים זכאים לביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד לאפשר לאדם שחלה או נפצע, וכבר לא מסוגל לעסוק במקצועו, להמשיך ליהנות מרמת החיים לה היה מורגל עד הפציעה או המחלה. באופן כללי, כל אזרח בישראל מבוטח כנגד אובדן כושר עבודה דרך הביטוח הלאומי. כל מי שעובד כשכיר, מבוטח על ידי המעסיק שלו ביטוח שכולל אובדן כושר עבודה. ועצמאים? הם, כרגיל, צריכים לדאוג לעצמם.

בואו נעשה קצת סדר. ביטוח אבדן כושר עבודה שמספק הביטוח הלאומי תקף רק לאחר 90 ימים שבהם האזרח לא יכול לבצע את עבודתו. גם לאחר 90 ימים אלו, מדובר בסכומים קטנים מאוד, שלוקח זמן רב מאוד לקבלם והמון בירוקרטיה.

כלומר אם אדם אכן נפצע או חלה, ויסמוך רק על הביטוח הלאומי, עדיין יהיו לו 3 חודשים ללא תשלום, וגם אז לא יתקרב כנראה לרמת ההכנסה שהיתה לו כשהיה מסוגל לעבוד. בשל כך, על פי חוק דרוש כל מעסיק לבטח את עובדיו ביטוח שכולל אובדן כושר עבודה, כדי להשלים את הפער ולאפשר למי שזקוק לכך לחיות בכבוד עד גיל הפרישה או עד חזרת כושר העבודה שלו למצבו התקין.

מה צריך לעשות עצמאי על מנת לבטח את עצמו נגד אובדן כושר עבודה?

עצמאים שרוצים להבטיח את הכנסתם במצבים של אובדן כושר עבודה זמני או תמידי, צריכים לבטח את עצמם באופן פרטי. החישוב ייעשה על פי הערכת ממוצע ההכנסות של העובד העצמאי, ובמידה ואכן יאבד את כושר העבודה שלו, הוא יקבל מדי חודש קצבה של 75% מתוכם. ביטוח אובדן כושר עבודה הוא גם הדרך היחידה של עצמאי לקבל מענה במצבים של ימי מחלה ממושכים, מצבים בהם כל שכיר מקבל החזר, אך עצמאים לא, למרות תשלום חודשי שוטף לביטוח הלאומי.